Het Groene Spoor…..is op stoom!

Het Groene Spoor is, door de enthousiaste inzet van de leden van de gelijknamige werkgroep flinke stappen aan
het maken. De werkgroep die momenteel bestaat uit Maus Robben, Chris van Rossum en Gijs van Valkenhoef,
werkt hard aan de realisering van een Groen Spoor vanaf het Eemplein tot bos Birkhoven. Versterking van de
werkgroep is van harte welkom. 

Voor 2013 en 2014 is door de werkgroep Het Groene Spoor gekozen om vier projecten te realiseren. Drie van deze vier
projecten worden gesteund door Kern met Pit. Tijdens de NL doet dag op 15 en 16 maart was in eerste instantie het plan om de Piet Mondriaanlaan te beplanten met vlinderstruiken. Door vorst is deze actie toen niet doorgegaan. Op 29 maart jongstleden is deze actie wel uitgevoerd en heeft Stichting het Groene Spoor met een groep van tien vrijwilligers de middenberm van de Piet Mondriaanlaan beplant met vlinderstruiken. Het voornemen is om op 8 juni van 10 tot 12 uur een onderhoudsbeurt aan deze plantvakken te geven.

De wagenwerkplaats is een tijdelijk park rijker! In samenwerking met Gemeente Amersfoort, H+N+S Landschapsarchitecten, NS Poort, Stichting Het Groene Spoor, Van Rijnsoever, Stichting Utrechts Landschap én natuurlijk vrijwilligers van Buurtje ’83 is er 17 mei 2013, een tijdelijk park aangelegd. Onderstaande afbeelding laat het ontwerp zien zoals het park is aangelegd.

Een ander project dat in de portefeuille van Stichting Het Groene Spoor zit, is het Trapezium. Het braakliggende terrein langs het spoor tegenover Het Eemplein aan de achterkant van het Centraal Station. Dit gebied ligt tussen de Gaslaan en de Piet Mondriaanlaan in. De grondeigenaar zoekt nog naar een tijdelijke bestemming nu de realisatie van de bestemtermijn door het economisch tij geen slagingskans heeft. Indien de grondeigenaar de slagingskans onvoldoende acht wordt het gebied weer vrijgegeven aan derden. Dat betekent dat een ieder zijn ideeën voor het gebied mag laten horen. De werkgroep Het Groene Spoor zal dan ook zeer alert zijn en ook hier bovenop zitten. Indien u nog ideeën voor dit gebied heeft dan horen wij dat natuurlijk graag.

Het zogenaamde ‘Wilde Westen’ op de wagenwerkplaats is het gebied richting Bos Birkhoven. Dit verwilderde gebied staat ook in de visie van Het Groene Spoor. Er wordt gekeken hoe het Palmbuurtje hierin betrokken kan worden. Een gebied waar nog veel kansen liggen en waar we graag met u, als ‘Groene Spoorder’, nog over willen brainstormen.

In 2009 is met belangstellenden gebrainstormd over wensbeelden ten aanzien van de ontwikkeling van het Eemplein tot “groen stadshart”. Met de Wethouder is gesproken over de kansen voor dit gebied en de ideeën die er leven voor andere delen van Het Groene Spoor. Ondermeer de oprijlaan van de wagenwerkplaats gekoppeld aan het kleine parkje ontworpen door de landschapsarchitect Hein Otto en de mogelijkheden om het Mondriaanplein te vergroenen. Binnenkort wordt ook gesproken met de Stadsecologe over kansen en bedreigingen. 

Het Groene Spoor heeft op 26 juni 2014 met een groep van ca 20 vrijwilligers van Royal Haskoning DHV gewerkt aan weer een stukje van de groene verbinding van de binnenstad met het buiten-, bosgebied. Een laatste stuk van een middenberm werd beplant, een grote A van gele brem werd op een geluidswal gezet, onderhoud werd verricht aan een tijdelijk park. Met de restauratie van het Hein Otto Plantsoen werd een aanvang gemaakt. De hangplek voor jongeren werd weer hersteld van hun sloopacties. En als laatste maar niet de minste werd in het kader van stadslandbouw een bijenstal gebouwd, waar plaats is voor 4 kasten voor bijen. Bekijk een Youtubefilmpje.