Doelstelling

Het doel van de Woonwerkplaats is om op de Wagenwerkplaats duurzaam wonen mogelijk te maken. Hierbij denken we aan duurzaam materiaalgebruik, verantwoorde omgang met energie, minimaal gebruik van auto’s, en vooral ook een prettige, groene woonomgeving waar mensen om elkaar geven.

Mijlpaal eind 2014Duurzaamheid op de Wagenwerkplaats - Ketelhuis

In 2010 zijn we begonnen met het op de kaart zetten van de Woonwerkplaats bij gemeente Amersfoort en NS Poort. In 2011 bleek er zich een interessante kans voor te doen voor een eerste proefproject van 20-40 woningen in 2013. De intenties van onze vereniging werden onderschreven door de gemeente Amersfoort en NS Poort. Dit heeft de agenda van de werkgroep voor 2012-2014 flink bepaald.

De volgende stap nu is dat het bestemmingsplan wonen op de Wagenwerkplaats mogelijk maakt. Daarvoor willen we als werkgroep van Duurzaam Soesterkwartier zelf het startschot voor geven, waarbij we ons vooral richten op duurzaamheid in de brede zin van het woord. Een duurzaamheidsvisie, welke gebruikt kan worden als bijlage bij het bestemmingsplan, willen we samen met professionals en de buurt opstellen.