In de week van 17 augustus 2016 werd een groot deel van de daken van Basisschool ’t Anker voorzien van 100 zonnepanelen en aangesloten op het energiesysteem.

Een jaar lang is gewerkt aan de toekomstvisie voor de Wagenwerkplaats: 'Duurzaamheidsvisie Wagenwerkplaats 2015-2050; acht werksporen voor lokaal innoveren en samenwerken'. Samen met bewoners uit het Soesterkwartier, experts, bedrijven en de gemeente resulteerde dit in een fraai vormgegeven boekje. Het diende als onderlegger voor het 'Masterplan Wagenwerkplaats 2016' (bron: Wagenwerkplaats.eu) dat in juli 2016 door de gemeenteraad is vastgesteld en voor het daaruit voortkomende bestemmingsplan.

In een klimaatrapport van het Planbureau voor de Leefomgeving, het nationale instituut voor strategische beleidsanalyses op het gebied van milieu, natuur en ruimte, wordt een studie beschreven waarbij de aandacht uitgaat naar andere gevolgen van klimaatverandering. De initiatieven in het Soesterkwartier worden weergegeven in een apart hoofdstuk over klimaataanpassingen op lokaal niveau.

De werkgroep Vormgeving van Soesterhof heeft in 2014 hard gewerkt aan een zogenoemd beeldkwaliteitsplan. Daarin wordt de woonvisie van de leden en identiteit van Soesterhof naar concrete beelden vertaald. Het geeft een goed beeld van hoe men will wonen. Lees het hier (pdf). UPDATE: De Stad Amersfoort heeft lid Simon de Jong geïnterviewd over het beeldkwaliteitsplan. Het artikel leest u hier (pdf).

Een reportage van Kei TV van 15 juni 2013 te zien op Youtube.